LEERLINGVOLGSYSTEEM

VolgMij

Een leerlingvolgsysteem in het SO dat recht doet aan de verschillen tussen kinderen, zonder waardeoordeel en kijkt naar de beweegontwikkeling van elk individueel kind. VolgMij cluster 3 is het eerste digitale gebruiksvriendelijke leerlingvolgsysteem voor het SO dat hierop inspeelt.