WAT BIEDEN WIJ VOOR

Vakleerkrachten

DRIEDAAGS SCHOOLBEGELEIDINGSTRAJECT

Met het schoolbegeleidingstraject begeleiden we vakgroepen op de eigen werkplek met het implementeren van geschikte activiteiten voor leerlingen van Cluster 3 onderwijs. We gebruiken daarvoor het nieuwe leerlingvolgsysteem VolgMij Speciaal dat ontwikkeld is voor cluster 3. VolgMij wordt bij het traject een jaar lang aangeboden.

We komen op de werkplek langs en daarna in overleg een live of digitale bijeenkomst. Tijdens het werkplekbezoek onderzoeken we gezamenlijk het huidige beweegniveau van de leerlingen en kijken we naar de leerkansen. Het nieuwe leerlingvolgsysteem VolgMij Speciaal voor cluster 3 wordt gebruikt bij de observaties. Tijdens de tweede bijeenkomst wisselen we uit welke activiteiten geschikt zijn en hoe VolgMij Speciaal daarbij planmatig ingezet kan worden. 

De kosten voor het totale traject inclusief een jaar lang toegang in VolgMij Speciaal is 1250,-

Meer informatie? Neem contact op met Christa Rietberg.

COACHING OP DE WERKPLEK

Soms is het fijn als iemand even meekijkt als het even niet lekker loopt met een groep of een individuele leerling. Onze coach gaat samen met jouw vraag in de zaal aan de slag. We richten ons op het optimaliseren van: de beweegomgeving, gedrag van de leerkracht, het kind of de groep. Coaching op de werkplek houdt in:

  • Een digitale intake
  • Een les observeren
  • Nabespreking van de les

Kosten 295,-  (excl. reiskosten).

PRAKTISCHE WORKSHOPS

Praktische workshops voor de vakgroep: autisme, OCD, ontwerpen EMB en rolstoelactiviteiten.
Onze workshops zijn toegespitst op de lessen bewegingsonderwijs. Dit betekent dat je zelf geen vertaalslag hoeft te maken. Daarnaast laten we veel dingen zelf ervaren. De praktische workshops worden ondersteund met veel herkenbare praktijkvoorbeelden. Een workshop is minimaal 90 minuten. De kosten voor een workshop worden afgestemd met de vraag.

De kosten bedragen tussen de 350-600 euro per workshop afhankelijk van de duur, het thema en de afstand.