Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Driedaagse schoolbegeleidingstraject verbeteren motorische vaardigheden in cluster 3. 

Inhoud traject

De diversiteit in cluster 3 neemt steeds meer toe. Het verzorgen van een les bewegingsonderwijs  wordt steeds meer een uitdaging. De vakgroep bewegingsonderwijs kan gebruik maken van expertise van vakcollega’s die constructief en kritisch meekijken naar en meedenken over het aanbod van de activiteiten en de begeleiding in de lessen. Twee experts komen twee keer op bezoek en er is een afsluitende (online) bijeenkomst samen met  andere scholen. De bedoeling van het bezoek is om in de praktijk gezamenlijk te onderzoeken wat het huidige beweegniveau van de verschillende leerlingen is en welke leerkansen voor hen in de activiteiten zijn. VolgMij voor cluster 3 (een nieuw leerlingvolgsysteem) wordt gebruikt bij de observaties en ook wordt gekeken naar relevante onderwijskundige en pedagogische aspecten voor een goede les.   

Tijdens beide bezoeken worden twee lessen bewegingsonderwijs met elkaar gegeven en onderzocht hoe de kinderen deelnemen. Door samen te observeren, mee te spelen en kinderen te helpen, krijgen we een beeld van de betrokkenheid van de kinderen en hoe we kunnen werken aan het verbeteren van motorische vaardigheden. Tijdens de scholenbijeenkomst met meerdere scholen wordt met elkaar gekeken hoe de lessen verrijkt kunnen worden en VolgMij daarbij planmatig ingezet kan worden.  

Kosten 250,- voor het totale traject.  

Gegevens

Datum:
27 april 2021
Kosten:
€250
Evenement Categorie: