Schoolbegeleidingstraject “motorische vaardigheden”

Volg nu het driedaagse schoolbegeleidingstraject “motorische vaardigheden”. We kunnen dit nu aanbieden voor slechts 250,- in plaats van 2000,- dankzij subsidie.

Vanuit het ministerie van VWS is subsidie om de ambitie uit het Nationaal Sportakkoord te realiseren ‘van jongst af vaardig’ in bewegen. Wij geloven dat het juist voor de doelgroep binnen cluster 3 enorm belangrijk is om aan he volgen en verbeteren van motorische vaardigheden te werken. Binnen de subsidie is ruimte om voor een aantal scholen het schoolbegeleidingstraject voor 250,- euro aan te bieden in plaats van 2000,-