VolgMij Webinar

Het eerste digitale leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs voor cluster 3 is online.
Volg het webinar over de gebruiksvriendelijke leerlingvolgsysteem op donderdag 17 juni van 15:30-16:30.

Aanmelden VolgMij Webinar